कार्यक्रम तालिका

सबै
सुमधुर धुन 05:05 am - 05:05 am
भजन / धार्मिक कार्यक्रम 05:05 am - 05:30 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गान 06:30 am - 07:00 am
गल्याङ खबर 07:00 am - 07:15 am
बि बि सी ( बिहानी पख ) 07:15 am - 07:30 am
भन्छिन् आमा 07:30 am - 08:15 am
सदावहार गीतहरु 08:15 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
लोक चौतारी नारायण बि क 09:15 am - 10:00 am
गण्डकी खबर ( प्रदेश / स्थानीय खबर ) 10:00 am - 10:15 am
आधुनिक गीत 10:15 am - 11:00 am
लोक गीत 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल समाचार 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली चलचित्रका गीत 12:15 pm - 1:00 pm
भन्छिन् आमा 1:00 pm - 2:00 pm
फ्री टाइम्स प्रेरणा भण्डारी 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
आधुनिक गीतहरु 3:15 pm - 4:00 pm
गल्याङ समाचार ( रास्ट्रिय / स्थानिय खबर ) 4:00 pm - 4:15 pm
सिने तरङ्ग जैतुन निशा 4:15 pm - 5:00 pm
लोक गीत 5:00 pm - 6:00 pm
नेपाल समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
गल्याङ खबर 6:30 pm - 7:00 pm
कालिगण्डकी गतिबिधि 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल सेरोफेरो 8:00 pm - 8:30 pm
सदाबहार गीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बि बि सी ( साँझ पख ) 8:45 pm - 9:15 pm
सदावहार गीतहरु 9:15 pm - 10:00 pm
हिन्दी गीतहरु 10:00 pm - 11:00 pm
सुमधुर धुन 05:05 am - 05:05 am
भजन / धार्मिक कार्यक्रम 05:05 am - 05:30 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गान 06:30 am - 07:00 am
गल्याङ खबर 07:00 am - 07:15 am
बि बि सी ( बिहानी पख ) 07:15 am - 07:30 am
शुभ बिहानी नारायण 07:30 am - 08:00 am
कालिगण्डकी गतिबिधि ( पुनः प्रसारण ) 08:00 am - 08:15 am
सदावहार गीतहरु 08:15 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
लोक चौतारी नारायण बि क 09:15 am - 10:00 am
गण्डकी खबर ( प्रदेश / स्थानीय खबर ) 10:00 am - 10:15 am
आधुनिक गीत 10:15 am - 11:00 am
लोक गीत 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल समाचार 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली चलचित्रका गीत 12:15 pm - 1:00 pm
लोक सुस्केरा कामना सुनार 1:00 pm - 2:00 pm
फ्री टाइम्स प्रेरणा भण्डारी 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
सुगम संगीत कामना सुनार 3:15 pm - 4:00 pm
गल्याङ समाचार ( रास्ट्रिय / स्थानिय खबर ) 4:00 pm - 4:15 pm
रोजाई तपाईको अस्मीता राना 4:15 pm - 5:00 pm
लोक गीत 5:00 pm - 6:00 pm
नेपाल समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
गल्याङ खबर 6:30 pm - 7:00 pm
पाकापुस्ता कुरा 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल सेरोफेरो 8:00 pm - 8:30 pm
सदाबहार गीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बि बि सी ( साँझ पख ) 8:45 pm - 9:15 pm
शुभ रात्री ऋृतुराज 9:15 pm - 11:00 am
सुमधुर धुन 05:05 am - 05:05 am
भजन / धार्मिक कार्यक्रम 05:05 am - 05:30 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गान 06:30 am - 07:00 am
गल्याङ खबर 07:00 am - 07:15 am
बि बि सी ( बिहानी पख ) 07:15 am - 07:30 am
शुभ बिहानी नारायण 07:30 am - 08:00 am
पाकापुस्ताका कुरा ( पुनः प्रसारण ) 08:00 am - 08:15 am
सदावहार गीतहरु 08:15 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
लोक चौतारी नारायण बि क 09:15 am - 10:00 am
गण्डकी खबर ( प्रदेश / स्थानीय खबर ) 10:00 am - 10:15 am
आधुनिक गीत 10:15 am - 11:00 am
लोक गीत 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल समाचार 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली चलचित्रका गीत 12:15 pm - 1:00 pm
लोक सुस्केरा कामना सुनार 1:00 pm - 2:00 pm
फ्री टाइम्स प्रेरणा भण्डारी 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
सुगम संगीत कामना सुनार 3:15 pm - 4:00 pm
गल्याङ समाचार ( रास्ट्रिय / स्थानिय खबर ) 4:00 pm - 4:15 pm
रोजाई तपाईको अस्मीता राना 4:15 pm - 5:00 pm
लोक गीत 5:00 pm - 6:00 pm
नेपाल समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
गल्याङ खबर 6:30 pm - 7:00 pm
गण्डकी संबाद 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल सेरोफेरो 8:00 pm - 8:30 pm
सदाबहार गीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बि बि सी ( साँझ पख ) 8:45 pm - 9:15 pm
मञ्जरी ऋृतुराज 9:15 pm - 10:00 pm
हिन्दी गीतहरु 10:00 pm - 11:00 pm
सुमधुर धुन 05:05 am - 05:05 am
भजन / धार्मिक कार्यक्रम 05:05 am - 05:30 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गान 06:30 am - 07:00 am
गल्याङ खबर 07:00 am - 07:15 am
बि बि सी ( बिहानी पख ) 07:15 am - 07:30 am
शुभ बिहानी नारायण 07:30 am - 08:00 am
ओझेलका खबर ( पुनः प्रसारण ) 08:00 am - 08:15 am
सदावहार गीतहरु 08:15 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
लोक चौतारी नारायण बि क 09:15 am - 10:00 am
गण्डकी खबर ( प्रदेश / स्थानीय खबर ) 10:00 am - 10:15 am
आधुनिक गीत 10:15 am - 11:00 am
लोक गीत 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल समाचार 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली चलचित्रका गीत 12:15 pm - 1:00 pm
लोक सुस्केरा कामना सुनार 1:00 pm - 2:00 pm
फ्री टाइम्स प्रेरणा भण्डारी 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
सुगम संगीत कामना सुनार 3:15 pm - 4:00 pm
गल्याङ समाचार ( रास्ट्रिय / स्थानिय खबर ) 4:00 pm - 4:15 pm
रोजाई तपाईको अस्मीता राना 4:15 pm - 5:00 pm
लोक गीत 5:00 pm - 6:00 pm
नेपाल समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
गल्याङ खबर 6:30 pm - 7:00 pm
गण्डकी संबाद 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल सेरोफेरो 8:00 pm - 8:30 pm
सदाबहार गीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बि बि सी ( साँझ पख ) 8:45 pm - 9:15 pm
शुभ रात्री ऋृतुराज 9:15 pm - 11:00 am
सुमधुर धुन 05:05 am - 05:05 am
भजन / धार्मिक कार्यक्रम 05:05 am - 05:30 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गान 06:30 am - 07:00 am
गल्याङ खबर 07:00 am - 07:15 am
बि बि सी ( बिहानी पख ) 07:15 am - 07:30 am
शुभ बिहानी नारायण 07:30 am - 08:00 am
सदावहार गीतहरु 08:00 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
लोक चौतारी नारायण बि क 09:15 am - 10:00 am
गण्डकी खबर ( प्रदेश / स्थानीय खबर ) 10:00 am - 10:15 am
आधुनिक गीत 10:15 am - 11:00 am
एक्सन कट 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल समाचार 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली पप गीत 12:15 pm - 1:00 pm
लोक सुस्केरा कामना सुनार 1:00 pm - 2:00 pm
फ्री टाइम्स प्रेरणा भण्डारी 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
सुगम संगीत कामना सुनार 3:15 pm - 4:00 pm
गल्याङ समाचार ( रास्ट्रिय / स्थानिय खबर ) 4:00 pm - 4:15 pm
सिने तरङ्ग जैतुन निशा 4:15 pm - 5:00 pm
लोक गीत 5:00 pm - 6:00 pm
नेपाल समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
गल्याङ खबर 6:30 pm - 7:00 pm
गण्डकी संबाद 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल सेरोफेरो 8:00 pm - 8:30 pm
सदाबहार गीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बि बि सी ( साँझ पख ) 8:45 pm - 9:15 pm
शुभ रात्री ऋृतुराज 9:15 pm - 11:00 am
सुमधुर धुन 05:05 am - 05:05 am
भजन / धार्मिक कार्यक्रम 05:05 am - 05:30 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गान 06:30 am - 07:00 am
गल्याङ खबर 07:00 am - 07:15 am
बि बि सी ( बिहानी पख ) 07:15 am - 07:30 am
शुभ बिहानी नारायण 07:30 am - 08:00 am
सदावहार गीतहरु 08:00 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
लोक चौतारी नारायण बि क 09:15 am - 10:00 am
गण्डकी खबर ( प्रदेश / स्थानीय खबर ) 10:00 am - 10:15 am
आधुनिक गीत 10:15 am - 11:00 am
लोक गीत 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल समाचार 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली पप गीत 12:15 pm - 1:00 pm
लोक सुस्केरा कामना सुनार 1:00 pm - 2:00 pm
फ्री टाइम्स प्रेरणा भण्डारी 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
सुगम संगीत कामना सुनार 3:15 pm - 4:00 pm
गल्याङ समाचार ( रास्ट्रिय / स्थानिय खबर ) 4:00 pm - 4:15 pm
सिने तरङ्ग जैतुन निशा 4:15 pm - 5:00 pm
लोक गीत 5:00 pm - 6:00 pm
नेपाल समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
गल्याङ खबर 6:30 pm - 7:00 pm
गण्डकी संबाद 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल सेरोफेरो 8:00 pm - 8:30 pm
सदाबहार गीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बि बि सी ( साँझ पख ) 8:45 pm - 9:15 pm
जीवन यात्रा ऋृतुराज 9:15 pm - 10:00 pm
हिन्दी गीतहरु 10:00 pm - 11:00 pm
सुमधुर धुन 05:05 am - 05:05 am
भजन / धार्मिक कार्यक्रम 05:05 am - 05:30 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
राष्ट्रिय गान 06:30 am - 07:00 am
गल्याङ खबर 07:00 am - 07:15 am
बि बि सी ( बिहानी पख ) 07:15 am - 07:30 am
शुभ बिहानी नारायण 07:30 am - 08:00 am
सदावहार गीतहरु 08:00 am - 08:15 am
समय सन्दर्भ मोहन 08:15 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:15 am
लोक चौतारी नारायण बि क 09:15 am - 10:00 am
गण्डकी खबर ( प्रदेश / स्थानीय खबर ) 10:00 am - 10:15 am
आधुनिक गीत 10:15 am - 11:00 am
लोक गीत 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल समाचार 12:00 pm - 12:15 pm
नेपाली पप गीत 12:15 pm - 1:00 pm
लोक सुस्केरा कामना सुनार 1:00 pm - 2:00 pm
फ्री टाइम्स प्रेरणा भण्डारी 2:00 pm - 2:30 pm
मिलिजुली बोलौं 2:30 pm - 3:00 pm
नेपाल समाचार 3:00 pm - 3:15 pm
आधुनिक गीतहरु 3:15 pm - 4:00 pm
गल्याङ समाचार ( रास्ट्रिय / स्थानिय खबर ) 4:00 pm - 4:15 pm
सिने तरङ्ग जैतुन निशा 4:15 pm - 5:00 pm
लोक गीत 5:00 pm - 6:00 pm
नेपाल समाचार 6:00 pm - 6:30 pm
गल्याङ खबर 6:30 pm - 7:00 pm
गण्डकी संबाद 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल सेरोफेरो 8:00 pm - 8:30 pm
सदाबहार गीतहरु 8:30 pm - 8:45 pm
बि बि सी ( साँझ पख ) 8:45 pm - 9:15 pm
शुभ रात्री केपी खनाल 9:15 pm - 11:00 am