कार्यक्रम तलिका

Time Presenter Program Title
सुमधुर धुन गल्याङ एफएम 05:00 AM - 05:05 AM
धार्मिक कार्यक्रम/भजन गल्याङ एफएम 05:05 AM - 06:00 AM
कायाकैरन उज्यालो ९० नेटवर्क 06:00 AM - 06:30 AM
स्वदेश गान गल्याङ एफ.एम 06:30 AM - 07:00 AM
गल्याङ खबर समाचार विभाग 07:00 AM - 07:15 AM
विविसी नेपाली सेवा विहानपख विविसी 07:15 AM - 07:30 AM
शुभ विहानी नारायण विक 07:30 AM - 08:00 AM
साहित्य पुञ्ज (पुनःप्रसारण) नारायण विक 08:15 AM - 09:00 AM
नेपाल खबर उज्यालो ९० नेटवर्क 09:00 AM - 09:15 AM
लोक चौतारी नारायण विश्वकर्मा 09:15 AM - 10:00 AM
गल्याङ समाचार समाचार टिम 10:00 AM - 10:15 AM
सदावहार गीतहरु गल्याङ एफएम 10:15 AM - 11:00 AM
लोक संगीत गल्याङ एफएम 11:00 AM - 12:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 12:00 PM - 12:15 PM
नेपाली चलचित्रका गीतहरु गल्याङ एफएम 12:15 PM - 01:00 PM
लोक सुसेली शलिना भण्डारी 01:00 PM - 02:00 PM
नेपाली गजल गल्याङ एफएम 02:00 PM - 03:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 03:00 PM - 03:15 PM
सदावहार गीतहरु गल्याङ एफएम 03:15 PM - 04:00 PM
गल्याङ समाचार समाचार विभाग 04:00 PM - 04:15 PM
अफलाइन च्वाइस गल्याङ एफएम 04:15 PM - 05:00 PM
लोक भाका गल्याङ एफएम 05:00 PM - 06:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 06:00 PM - 06:30 PM
गल्याङ खबर समाचार विभाग 06:30 PM - 07:00 PM
ज्ञान विज्ञान मोहन सुनार 07:00 PM - 08:00 PM
नेपाल सेरोफेरो नेपाल एफएम नेटवर्क 08:00 PM - 08:30 PM
सदाबहार गीतहरु गल्याङ एफएम 08:30 PM - 08:45 PM
विविसी नेपाली सेवा साँझ पख विविसी 08:45 PM - 09:15 PM
साझा सवाल विविसी 09:15 PM - 10:00 PM
खुलदुली डटकम रेडियो अडियो 10:00 PM - 11:00 PM
Time Presenter Program Title
सुमधुर धुन गल्याङ एफएम 05:00 AM - 05:05 AM
धार्मिक कार्यक्रम/भजन गल्याङ एफएम 05:05 AM - 06:00 AM
कायाकैरन उज्यालो ९० नेटवर्क 06:00 AM - 06:30 AM
स्वदेश गान गल्याङ एफ.एम 06:30 AM - 07:00 AM
गल्याङ खबर समाचार विभाग 07:00 AM - 07:15 AM
विविसी नेपाली सेवा विहानपख विविसी 07:15 AM - 07:30 AM
शुभ विहानी नारायण विश्वकर्मा 07:30 AM - 08:00 AM
विभिन्न राष्ट्रिय गीतहरु गल्याङ एफ एम 08:00 AM - 09:00 AM
नेपाल खबर उज्यालो ९० नेटवर्क 09:00 AM - 09:15 AM
लोक चौतारी नारायण विश्वकर्मा 09:15 AM - 10:00 AM
गल्याङ समाचार समाचार टिम 10:00 AM - 10:15 AM
सदावहार गीतहरु गल्याङ एफएम 10:15 AM - 11:00 AM
लोक संगीत गल्याङ एफएम 11:00 AM - 12:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 12:00 PM - 12:15 PM
नेपाली चलचित्रका गीतहरु गल्याङ एफएम 12:15 PM - 01:00 PM
लोक सुसेली शलिना भण्डारी 01:00 PM - 02:00 PM
नेपाली गजल गल्याङ एफएम 02:00 PM - 03:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 03:00 PM - 03:15 PM
सुगम संगीत कामना सुनार 03:15 PM - 04:00 PM
गल्याङ समाचार समाचार विभाग 04:00 PM - 04:15 PM
रोजाइ तपाइको अस्मिता राना 04:15 PM - 05:00 PM
लोक भाका गल्याङ एफएम 05:00 PM - 06:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 06:00 PM - 06:30 PM
गल्याङ खबर समाचार विभाग 06:30 PM - 07:00 PM
शिक्षा-संवाद शिक्षक मासिक 07:00 PM - 07:30 PM
सुमधुर नेपाली गीतहरु gfm 07:30 PM - 08:00 PM
नेपाल सेरोफेरो नेपाल एफएम नेटवर्क 08:00 PM - 08:30 PM
सदाबहार गीतहरु गल्याङ एफएम 08:30 PM - 08:45 PM
विविसी नेपाली सेवा साँझ पख विविसी 08:45 PM - 09:15 PM
बहकिने मन महाविर विश्वकर्मा 09:15 PM - 10:00 PM
खुलदुली डटकम रेडियो अडियो 10:00 PM - 11:00 PM
Time Presenter Program Title
सुमधुर धुन गल्याङ एफएम 05:00 AM - 05:05 AM
धार्मिक कार्यक्रम/भजन गल्याङ एफएम 05:05 AM - 06:00 AM
कायाकैरन उज्यालो ९० नेटवर्क 06:00 AM - 06:30 AM
स्वदेश गान गल्याङ एफ.एम 06:30 AM - 07:00 AM
गल्याङ खबर समाचार विभाग 07:00 AM - 07:15 AM
विविसी नेपाली सेवा विहानपख विविसी 07:15 AM - 07:30 AM
शुभ विहानी नारायण विक 07:30 AM - 08:00 AM
विभिन्न राष्ट्रिय गीतहरु गल्याङ एफ एम 08:00 AM - 09:00 AM
नेपाल खबर उज्यालो ९० नेटवर्क 09:00 AM - 09:15 AM
लोक चौतारी नारायण विश्वकर्मा 09:15 AM - 10:00 AM
गल्याङ समाचार समाचार टिम 10:00 AM - 10:15 AM
सदावहार गीतहरु गल्याङ एफएम 10:15 AM - 11:00 AM
लोक संगीत गल्याङ एफएम 11:00 AM - 12:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 12:00 PM - 12:15 PM
नेपाली चलचित्रका गीतहरु गल्याङ एफएम 12:15 PM - 01:00 PM
लोक सुसेली शलिना भण्डारी 01:00 PM - 02:00 PM
नेपाली गजल गल्याङ एफएम 02:00 PM - 03:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 03:00 PM - 03:15 PM
सुगम संगीत कामना सुनार 03:15 PM - 04:00 PM
गल्याङ समाचार समाचार विभाग 04:00 PM - 04:15 PM
रोजाइ तपाइको अस्मिता राना 04:15 PM - 05:00 PM
लोक भाका गल्याङ एफएम 05:00 PM - 06:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 06:00 PM - 06:30 PM
गल्याङ खबर समाचार विभाग 06:30 PM - 07:00 PM
ओझेलका खबर प्रेम सुनार 07:00 PM - 08:00 PM
नेपाल सेरोफेरो नेपाल एफएम नेटवर्क 08:00 PM - 08:30 PM
सदाबहार गीतहरु गल्याङ एफएम 08:30 PM - 08:45 PM
विविसी नेपाली सेवा साँझ पख विविसी 08:45 PM - 09:15 PM
मन्जरी मोहन सुनार ‘ऋतुराज’ 09:15 PM - 10:00 PM
खुलदुली डटकम रेडियो अडियो 10:00 PM - 11:00 PM
Time Presenter Program Title
सुमधुर धुन गल्याङ एफएम 05:00 AM - 05:05 AM
धार्मिक कार्यक्रम/भजन गल्याङ एफएम 05:05 AM - 06:00 AM
कायाकैरन उज्यालो ९० नेटवर्क 06:00 AM - 06:30 AM
स्वदेश गान गल्याङ एफ.एम 06:30 AM - 07:00 AM
गल्याङ खबर समाचार विभाग 07:00 AM - 07:15 AM
विविसी नेपाली सेवा विहानपख विविसी 07:15 AM - 07:30 AM
शुभ विहानी नारायण विक 07:30 AM - 08:00 AM
विभिन्न राष्ट्रिय गीतहरु गल्याङ एफ एम 08:00 AM - 09:00 AM
नेपाल खबर उज्यालो ९० नेटवर्क 09:00 AM - 09:15 AM
लोक चौतारी नारायण विश्वकर्मा 09:15 AM - 10:00 AM
गल्याङ समाचार समाचार टिम 10:00 AM - 10:15 AM
सदावहार गीतहरु गल्याङ एफएम 10:15 AM - 11:00 AM
लोक संगीत गल्याङ एफएम 11:00 AM - 12:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 12:00 PM - 12:15 PM
नेपाली चलचित्रका गीतहरु गल्याङ एफएम 12:15 PM - 01:00 PM
लोक सुसेली शलिना भण्डारी 01:00 PM - 02:00 PM
नेपाली गजल गल्याङ एफएम 02:00 PM - 03:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 03:00 PM - 03:15 PM
नेपाली गजल गल्याङ एफएम 03:15 PM - 04:00 PM
सुगम संगीत कामना सुनार 03:15 PM - 04:00 PM
गल्याङ समाचार समाचार विभाग 04:00 PM - 04:15 PM
अफलाइन च्वाइस गल्याङ एफएम 04:15 PM - 05:00 PM
रोजाइ तपाइको अस्मिता राना 04:15 PM - 05:00 PM
लोक भाका गल्याङ एफएम 05:00 PM - 06:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 06:00 PM - 06:30 PM
गल्याङ खबर समाचार विभाग 06:30 PM - 07:00 PM
मिसन युथ कृष्ण गाहा 07:00 PM - 08:00 PM
नेपाल सेरोफेरो नेपाल एफएम नेटवर्क 08:00 PM - 08:30 PM
सदाबहार गीतहरु गल्याङ एफएम 08:30 PM - 08:45 PM
विविसी नेपाली सेवा साँझ पख विविसी 08:45 PM - 09:15 PM
शुभरात्री ऋतुराज 09:15 PM - 10:00 PM
शुभ-रात्री नारायण विश्वकर्मा 09:15 PM - 11:00 PM
Time Presenter Program Title
सुमधुर धुन गल्याङ एफएम 05:00 AM - 05:05 AM
धार्मिक कार्यक्रम/भजन गल्याङ एफएम 05:05 AM - 06:00 AM
कायाकैरन उज्यालो ९० नेटवर्क 06:00 AM - 06:30 AM
स्वदेश गान गल्याङ एफ.एम 06:30 AM - 07:00 AM
गल्याङ खबर समाचार विभाग 07:00 AM - 07:15 AM
विविसी नेपाली सेवा विहानपख विविसी 07:15 AM - 07:30 AM
शुभ विहानी नारायण विक 07:30 AM - 08:00 AM
विभिन्न राष्ट्रिय गीतहरु गल्याङ एफ एम 08:00 AM - 09:00 AM
नेपाल खबर उज्यालो ९० नेटवर्क 09:00 AM - 09:15 AM
लोक चौतारी नारायण विश्वकर्मा 09:15 AM - 10:00 AM
गल्याङ समाचार समाचार टिम 10:00 AM - 10:15 AM
सदावहार गीतहरु गल्याङ एफएम 10:15 AM - 11:00 AM
लोक संगीत गल्याङ एफएम 11:00 AM - 12:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 12:00 PM - 12:15 PM
नेपाली चलचित्रका गीतहरु गल्याङ एफएम 12:15 PM - 01:00 PM
लोक सुसेली शलिना भण्डारी 01:00 PM - 02:00 PM
नेपाली गजल गल्याङ एफएम 02:00 PM - 03:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 03:00 PM - 03:15 PM
सुगम संगीत कामना सुनार 03:15 PM - 04:00 PM
गल्याङ समाचार समाचार विभाग 04:00 PM - 04:15 PM
अफलाइन च्वाइस गल्याङ एफएम 04:15 PM - 05:00 PM
लोक भाका गल्याङ एफएम 05:00 PM - 06:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 06:00 PM - 06:30 PM
गल्याङ खबर समाचार विभाग 06:30 PM - 07:00 PM
कृषि सरोकार गीता भट्टराई 07:00 PM - 07:30 PM
सदाबहार गीतहरु गल्याङ एफएम 07:30 PM - 08:00 PM
नेपाल सेरोफेरो नेपाल एफएम नेटवर्क 08:00 PM - 08:30 PM
सदाबहार गीतहरु गल्याङ एफएम 08:30 PM - 08:45 PM
विविसी नेपाली सेवा साँझ पख विविसी 08:45 PM - 09:15 PM
शुभ-रात्री नारायण विश्वकर्मा 09:15 PM - 11:00 PM
Time Presenter Program Title
सुमधुर धुन गल्याङ एफएम 05:00 AM - 05:05 AM
धार्मिक कार्यक्रम/भजन गल्याङ एफएम 05:05 AM - 06:00 AM
कायाकैरन उज्यालो ९० नेटवर्क 06:00 AM - 06:30 AM
स्वदेश गान गल्याङ एफ.एम 06:30 AM - 07:00 AM
गल्याङ खबर समाचार विभाग 07:00 AM - 07:15 AM
विविसी नेपाली सेवा विहानपख विविसी 07:15 AM - 07:30 AM
शुभ विहानी नारायण विक 07:30 AM - 08:00 AM
विभिन्न राष्ट्रिय गीतहरु गल्याङ एफ एम 08:00 AM - 09:00 AM
नेपाल खबर उज्यालो ९० नेटवर्क 09:00 AM - 09:15 AM
लोक चौतारी नारायण विश्वकर्मा 09:15 AM - 10:00 AM
गल्याङ समाचार समाचार टिम 10:00 AM - 10:15 AM
सदावहार गीतहरु गल्याङ एफएम 10:15 AM - 11:00 AM
लोक संगीत गल्याङ एफएम 11:00 AM - 12:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 12:00 PM - 12:15 PM
नेपाली चलचित्रका गीतहरु गल्याङ एफएम 12:15 PM - 01:00 PM
लोक सुसेली शलिना भण्डारी 01:00 PM - 02:00 PM
नेपाली गजल गल्याङ एफएम 02:00 PM - 03:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 03:00 PM - 03:15 PM
सुगम संगीत कामना सुनार 03:15 PM - 04:00 PM
गल्याङ समाचार समाचार विभाग 04:00 PM - 04:15 PM
अफलाइन च्वाइस गल्याङ एफएम 04:15 PM - 05:00 PM
लोक भाका गल्याङ एफएम 05:00 PM - 06:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 06:00 PM - 06:30 PM
गल्याङ खबर समाचार विभाग 06:30 PM - 07:00 PM
लोक संगीत गल्याङ एफएम 07:00 PM - 08:00 PM
नेपाल सेरोफेरो नेपाल एफएम नेटवर्क 08:00 PM - 08:30 PM
सदाबहार गीतहरु गल्याङ एफएम 08:30 PM - 08:45 PM
विविसी नेपाली सेवा साँझ पख विविसी 08:45 PM - 09:15 PM
जीवन यात्रा मोहन ‘ऋतुराज’ 09:15 PM - 10:00 PM
खुलदुली डटकम रेडियो अडियो 10:00 PM - 11:00 PM
Time Presenter Program Title
सुमधुर धुन गल्याङ एफएम 05:00 AM - 05:05 AM
धार्मिक कार्यक्रम/भजन गल्याङ एफएम 05:05 AM - 06:00 AM
कायाकैरन उज्यालो ९० नेटवर्क 06:00 AM - 06:30 AM
स्वदेश गान गल्याङ एफ.एम 06:30 AM - 07:00 AM
गल्याङ खबर समाचार विभाग 07:00 AM - 07:15 AM
विविसी नेपाली सेवा विहानपख विविसी 07:15 AM - 07:30 AM
शुभ विहानी नारायण विक 07:30 AM - 08:00 AM
समय सन्दर्भ मोहन सुनार 08:00 AM - 09:00 AM
नेपाल खबर उज्यालो ९० नेटवर्क 09:00 AM - 09:15 AM
लोक चौतारी नारायण विक 09:15 AM - 10:00 AM
गल्याङ समाचार समाचार टिम 10:00 AM - 10:15 AM
कन्टेम्पोररी क्विज मोहन सुनार 10:15 AM - 11:00 AM
गाउँ खाने कथा कृष्ण गाहा 11:00 AM - 12:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 12:00 PM - 12:15 PM
नेपाली पप गीतहरु गल्याङ एफएम 12:15 PM - 01:00 PM
लोक सुसेली शलिना भण्डारी 01:00 PM - 02:00 PM
गजल गीत गल्याङ एफ एम 02:00 PM - 02:30 PM
मीलिजुली बोलौ मीलिजुली 02:30 PM - 03:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 03:00 PM - 03:15 PM
स्वास्थ्य सरोकार के पी खनाल 03:15 PM - 04:00 PM
गल्याङ समाचार समाचार विभाग 04:00 PM - 04:15 PM
अफलाइन च्वाइस गल्याङ एफएम 04:15 PM - 05:00 PM
बाल आवाज दिवश/अविनाश 05:00 PM - 06:00 PM
नेपाल समाचार नेपाल एफएम नेटवर्क 06:00 PM - 06:30 PM
गल्याङ खबर समाचार विभाग 06:30 PM - 07:00 PM
लोक संगीत गल्याङ एफएम 07:30 PM - 08:00 PM
नेपाल सेरोफेरो नेपाल एफएम नेटवर्क 08:00 PM - 08:30 PM
सदाबहार गीतहरु गल्याङ एफएम 08:30 PM - 08:45 PM
विविसी नेपाली सेवा साँझ पख विविसी 08:45 PM - 09:15 PM
शुभरात्री के.पि. खनाल 09:15 PM - 10:00 PM
शुभरात्री के पी खनाल 09:15 PM - 10:30 PM
View All

कर्मचारीको परिचय

 • K, P. Khanal

  K, P. Khanal
  Station Manager

 • Rituraj Mohan

  Rituraj Mohan
  Program Coordinator

 • Raju Aryal

  Raju Aryal
  Technician , Reporter

 • Narayan BK

  Narayan BK
  Marketing/Technician Chief

View All

कार्यक्रम तलिका

ON AIR

नेपाली चलचित्रका गीतहरु

UP NEXT

लोक सुसेली

सामाजिक सन्जाल

View All

फोटो ग्यालेरी